அண்மையில் ரசித்த தமிழ் (Translation 5: தேடலில்)

1. தன் முனைப்பு

= Ego

2. ஆதிக்க மனப்பான்மை

= Dominating nature

3. உள்ளுணர்வின் பார்வை

= Intuitive perception

4. பார்வையின் ஓசை

= Perception tone

5. உள்ளுணர்வின் ஆத்ம பரிசோதனை

= _____________

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s